Jakimi sposobami bada się zawodowe kompetencje pracowników.

Rozmaite firmy mogą przyjąć różnorodne kryteria gdy chodzi o dokonywanie ocen zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na wzajemnych relacjach, niż na faktycznej weryfikacji umiejętności kogoś. W innych z kolei są wykorzystywane różnego rodzaju narzędzia, mające za zadanie zmierzyć precyzyjnie wszystkich aspektów wiążących się z pracą danej osoby.

Obecnie rosnącą popularnością cieszą się rozmaite narzędzia do weryfikowania pracowniczych kompetencji. Wykorzystuje się je zarówno przy przyjmowaniu nowych ludzi, żeby zweryfikować czy przydadzą się w firmie, lecz także przy okresowych ocenach swoich pracowników. Do takiej oceny bierze się przede wszystkim umiejętności i wiedzę, lecz w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Pośród dużej ilości używanych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najlepszą pod tymi względami. Badania pokazują, że skuteczność jej może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Rzecz jasna trzeba ją odpowiednio wdrożyć, gdyż tylko w takim przypadku całość będzie efektywna.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała w ostatnim czasie szczegółowe wskazówki, dotyczące przeprowadzania całości badań. Akcentują przy tym oni kilka istotnych obszarów, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen pracowniczych, a których zaniedbanie może doprowadzić do błędnych wyników.

W pierwszej kolejności kluczowe zadanie będzie tutaj odgrywać należycie wykonana analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być w taki sposób, żeby umożliwić określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Jest to bardzo istotny punkt, gdyż od tego zależeć będą późniejsze zadania, które pracownik dostanie do wykonania.

Bardzo istotne będzie również zastosowanie wielu rozmaitych technik, przy pomocy których da się wszechstronnie oceniać i badać kompetencje. Wykonana analiza powinna zawierać co najmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o określone stanowisko pracy. Pośród stosowanych najczęściej można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy