Biblioteczka dla słuchaczy wykładów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą zaprojektowane na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas treningów i gier biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie poniższych opracowań jako aneks do programu Gry .
Przypominamy jednocześnie, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera tytuły wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Kursantów symulacji.

 • Rozwój Umiejętności Proaktywnych w Konkurencyjnej Firmie, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Elwik
 • Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.
 • Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe
 • Cyfrowe układy scalone TTL
 • Gry motywacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami
 • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD /prot.nr 32-zamiany/ 264s 23cm
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.1 /prot.zamiany nr 43
 • Geometria dla ZSzZ część II
 • Normalnotorowe wagony PKP
 • Aparaty elektryczne
 • Współczesne pojazdy terenowe
 • Statystyka -wykład podstawowych zagadności
 • Gospodarka paliwowo-smarownicza w transporcie samochodowym
 • Maszynoznawstwo i technika cieplna część IV. Elementy maszyn
 • Projektowanie układów napędowych pojazdów samochodowych
 • Niezawodność łączników energoelektrycznych
 • Zbiór zadań z fizyki tom II.
 • Zbiór zadań z termodynamiki technicznej /Prot. nr 105-zamiany/ 597s 24cm
 • Podstawy konstrukcji maszyn t.1
 • Uchwyty obróbkowe : Leksykon konstruktora Wyd. VII uaktualn.
 • Programowanie operacji wejścia/wyjścia Ada
 • Kuchnia białoruska
 • Terminarz ochrony roślin rolniczych
 • Ochrona pracy kobiet ,młodocianych i osób niepełnosprawnych
 • Encyklopedia.Webster”s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Languae
 • IBM PCiPC DOS
 • Instrukcja obsług drukarki LC-20
 • Archiwizery
 • System rynkowy. Elementy mikro i makroekonamii
 • Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.
 • Pomiary elektryczne w diagnostyce produkcji układów scalonych LSI i VLSI. Wyd.I. 307str.,23cm.
 • Energetyka jądrowa a społeczeństwo 271 str., 20 cm
 • Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe Wyd I 207s,24cm
 • Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach 216 str., 20 cm
 • Podzespoły elektroniczne Elementy bierne – Poradnik 565 str.,24 cm
 • Norton Commander 4 103 str., 23 cm
 • Elementy ekonomii cz.I 115 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Vademecum prawne bezrobotnego St.pr.10.05.94 248 str., 20 cm
 • Energo-elektronika Wyd.I 466s 24cm
 • Access 2.0 w.polska 538 str., 24 cm
 • Kodeks karny i kodeks karny wykonawczy zustawą o ochronie obrotu gospodarczego Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Słownik angielsko-polski polsko-angielski 22.000 haseł
 • Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych SP 5 AHT Wyd.II 271 str,29 cm
 • Word 6 dla Windows PL + EN kompletny opis wersji polskiej oraz angielskiej 889 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw t 1 359 str,20 cm
 • Chemia organiczna Wyd.V 351 str, 24 cm
 • Chemia nieorganiczna cz. 2 619 str, 24 cm
 • Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej 392 str, 24 cm
 • Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna
 • Novell NetWare 4.x t.1 339 str, 24 cm
 • Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych 329 str, 24 cm
 • Dyrektor zarządzający
 • Podręczny słownik hiszpańsko-polski A-Z 800 str, 21 cm
 • Rachunkowość zarządcza – problemy,przykłady,zadania 165 str, 24 cm
 • Machiavelli i zarządzanie 243s 20cm
 • Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 15
 • Urządzenia energoelektroniczne 212 str, 24 cm
 • Chemia. Encyklopedia dla wszystkich 453s 23cm
 • WWW Bezpieczeństwo i handel 448 str. 24 cm
 • Statystyka w zarządzaniu 998 str, 24 cm