Zawiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Zawiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski


W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Coachów HR:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.

Jedocześnie etapem egzaminu może stać się Ankieta Potrzeb Rozwojowych: Kwestionariusz Potrzeb Rozwojowych – ankieta z przedostatniego szkolenia w Szkole.

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • etykieta w biznesie
 • Analiza i synteza danych – wstęp do rozwiązywania problemów
 • Delegowanie zadań
 • Savoir – vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH
 • „STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ŻYCZLIWYCH
 • SPOŁECZNA FUNDACJA „ZDROWE SERCE”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU MACIERZYSZA
 • FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET
 • STOWARZYSZENIE CZERWONEJ RÓŻY
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW IMIENIA IRENY RAJKOWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO „ZAWSZE RAZEM”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” W EŁKU
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU
 • GMINNY KLUB SPORTOWY „GROMADKA”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GAJKOWA