Zawiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów


W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców HR:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Jednym z trenerów w jury wybrany został licencjonowany konsultant na co dzień wygłaszający Wystąpienia inspirującego mówcy – Jan Polak

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Automotywacja- czyli jak skutecznie i z satysfakcją zarządzać sobą
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 • Techniki sprzedaży Szkolenie


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY „SPARTA” W STALOWEJ WOLI
 • GMINNY ZWIĄZEK „LUDOWE KLUBY SPORTOWE” WOŁCZYN
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGII UNICORN
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNA RADOŚĆ
 • FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW IMIENIA IRENY RAJKOWSKIEJ
 • FUNDACJA RÓWNYCH SZANS
 • STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH
 • STOWARZYSZENIE „GRUPA MUZYCZNA MIKANO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA ŁAŃCUTA
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • FUNDACJA OGRÓD SERCA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM