Literatura dla abiturientów kursów – symulacje


Bardzo prosimy słuchaczy realizowanych u nas treningów i symulacji szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z poniższych lektur w uzupełnieniu do treningu Gry Szkoleniowe.
Nadmieniamy przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera opracowania wychodzące poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły wymyślanych przez Kursantów gier.

 • Wzmacnianie Postaw Menedżerskich w Międzynarodowej Instytucji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Balzak
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Gospodarka wodna
 • Matematyka dla ekonomistów.
 • Gry w kursach – fundamenty teoretyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Zarys planowania przestrzennego
 • Żurawie wieżowe Poradnik
 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej
 • Technika ruchu kolejowego cz.I
 • Obróbka metali z materiałoznastwem
 • Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania blokady i sygnaliz.
 • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
 • Ochrona prawna przyrody i środowiska
 • Anteny i instalacje antenowe
 • Mikroelektronika Specjalne przyrządy półprzewodnikowe
 • Przekładnie zębate – badania
 • Urządzenie elektroenergetyczne
 • Mechanika ogólna
 • Elementy dźwignic cz.1
 • Poradnik społecznego inspektora pracy
 • Elektroniczny aparat telefoniczny
 • Wióry w procesie produkcyjnym.Zagrożenia,organizacja bezpiecznej pracy
 • Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach
 • Domowy stolarz. Biblioteka Młodego Technika
 • PKPAK PKZ P LHARC NARC
 • Core PHP. Programowanie Wyd. 2
 • Konstrukcje żelbetowe tom 4
 • Chonicle of America
 • Złota księga Wiednia.
 • TAG. Polski edytor tekstów. 108str.,20cm.
 • Mikroprocesor 8086.Podręczny katalog elektronika.Wyd.I. 139str.,20cm.
 • Corel DRAW 4.0 175 str., 15 cm
 • Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe Wyd I 207s,24cm
 • Windows dla opornych W.polska 318 str., 24 cm
 • Podzespoły elektroniczne Elementy bierne – Leksykon 565 str.,24 cm
 • Praktyczne programowanie w C++ dyskietka 294 str., 24 cm
 • DOS 6.0 Szybki start 304 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Starożytny Izrael Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian 381 str 20 cm
 • Geografia państw świata tł.z j. ang. 511s 28cm
 • Ogrodnictwo – wielka encyklopedia 648 str., 30 cm
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w domkach jednorodzinnych Wyd.III 157 str., 20 cm
 • Excel 5.0 także w wersji polskiej
 • Tablice matematyczno-fizyczne chemiczne astronomiczne 191 str,21 cm
 • Podstawy zarządzania organizacjami 827 str,24 cm
 • Wymiana ciepła Wyd.III 440 str,24 cm
 • Makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Przepięcia wewnętrzne w sieciach średnich napięć i ich ograniczanie
 • Jak i gdzie ubezpieczać majątek firmy
 • Komunikacja werbalna – szkoła dyskutowania 155 str, 20 cm
 • Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej
 • Elementy statystyki w zadaniach 223 str, 24 cm
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych 279 str, 21 cm
 • FrontPage 2000 wersja polska Krok po kroku +CD
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Nauka administracji 191 str, 21 cm
 • Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi. D-70 380 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 13
 • Finanse publiczne – Praktyka i zastosowanie 291 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo 510 str, 24 cm
 • Fototermiczna konwersja energii słonecznej 377 str, 24 cm
 • Rachunkowość przez spółki giełdowe a ujawnienie informacji 196 str, 24 cm