Dofinansowanie na warsztaty biznesowe


Klienci z wybranych firm aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy iż w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Program Edukacyjny” na Warsztaty Dla Menedżerów grant otrzymały następujące projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Programistów w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Warsztaty Szkoleniowe z budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”
 • nowoczesna metodyka obróbki i izolacji modelów aluminiowych przeznaczonych do celów architektonicznych
 • nowoczesny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • sporządzenie metodyki wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • sporządzenie i wdrożenie procedury produkcji papieru na bazie makulatury.
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • opracowanie i uruchomienie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.
 • opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania
 • sporządzenie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • platforma afiliacyjna wspierająca sprzedaż i dystrybucję produktów i usług w internecie.
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu dalszego rozwoju Spółki
 • reorganizacja Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora technologii – Life Science.
 • system dla bezobsługowego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron mobilnych dla przeglądarek cyfrowych
 • proces wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • stworzenie platformy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wytworzenie produktów cyfrowych- masowych gier mobilnych MMO.
 • implementacja modernizacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie „EDM Konsulting”
 • wdrożenie koncepcji ekspansji importu Aromes Group
 • implementacja systemu narzędziowego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)
 • uruchomienie autorskiej procedury produkcji i testowania urządzeń elektronicznych
 • wdrożenie innowacyjnej procedury budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • zbudowanie elektronicznego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • wypracowanie zdalnego serwisu do automatycznego zamieszczania ogłoszeń
 • zbudowanie cyfrowego serwisu społecznościowego służącego do wymiany informacji i usług dotyczących sportów ekstremalnych.

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie pracowników