Pomoc pieniężna na szkolenia zamknięte

Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Opolski Fundusz Strukturalny” na trzy Wykłady Z Myślenia Strategicznego dofinansowanie nabywają wymienione tutaj projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Handlowców w firmie Windykpol
 • Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „nowoczesne e-usługi – nowa jakość w branży szkoleniowej”
 • eksport czynnikiem ekspansji firmy Dunewood Polska sp. z o.o.
 • innowacyjny aparat EKG
 • nowoczesny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów
 • sporządzenie koncepcji rozwoju eksportu technologii/urządzeń/preparatów dla usuwania uciążliwości zapachowych na rynki Europy środkowo-wschodniej.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie i wdrożenie międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • opracowanie i uruchomienie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie oraz implementacja modernizacyjnego urządzenia – Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • sporządzenie usługi pronowoczesnej – proces Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • koncepcja e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • proces stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • reorganizacja nowoczesnego zakładu produkcji elementów zawieszeń do samochodów
 • system CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • system wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • opracowanie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarzadzania informacją w spółce Sky Share Sp. z o.o.
 • implementacja koncepcji dynamizacji importu w przedsiębiorstwie procesics-Pab Sp. z o.o.
 • wdrożenie systemu systemowej współpracy biznesowej
 • wdrożenie aplikacji usprawniającej współpracę z partnerami handlowymi
 • wdrożenie e-usługi SPITE jako nowoczesnego rozwiązania dla użytkowników poczty elektronicznej.
 • wypracowanie interaktywnego serwisu towarzyskiego kojarzącego ludzi w wirtualnym świecie „idolina”
 • wypracowanie zdalnego serwisu do technologicznego zamieszczania ogłoszeń
 • wypracowanie elektronicznego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie załogi