Dotacje na treningi HR


Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Pomocowy” do drugiego etapu przechodzą tu wymienione programy:

 • stworzenie cyfrowej platformy do technologicznej obsługi zleceniodawców w zakresie projektowania i obróbki graficznej – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – warsztaty z zarządzania czasem
 • Kursy Z Kierowania Zespołami – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie portalu uczelnianego wwwportalmaturzystypl – szkolenia biznesowe
 • stworzenie serwisu cyfrowego Opinnetcom oferującego rozwiązania badania produktów i usług – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie szkolenia e-learningowego dla administratorów komputerowych sieci rozległych z wykorzystaniem procedury Cisco – treningi z kreatywności
 • przyrost konkurencyjności firmy Dental-S poprzez wdrożenie wzorów użytkowych urządzeń medycznych – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji zasobów pomiędzy Estelligence a klientami – warsztaty handlowe
 • Akademicki Inkubator Innowacyjności – warsztaty z kreatywności
 • standaryzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez uruchomienie nowoczesnego procesu NET-S B2B – szkolenia miekkie
 • zaudytowanie i implementacja systemu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – warsztaty ze stresu
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – szkolenia interpersonalne
 • Centrum Bioprocedury produktów leczniczych Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – treningi negocjacyjne
 • Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych – szkolenia z kreatywności
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – szkolenia z kreatywności
 • elektroniczna struktura wymiany danych B2B o klientach usprawniająca procesy biznesowe – treningi z konfliktów