Scenki z zarządzania – zagadnienia do egzaminu


Zawiadamiamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne akceptujemy poniższe zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska – „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii” i „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • symulacja strategiczna – „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza” i „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny”
  • zabawa zespołowa : „Zaćmienie Słońca i Księżyca” oraz Symulacje Menedżerskie i „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze”
  • zabawa zespołowa : „Skuteczność reklamy wyborczej” oraz „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej”
  • zabawa zespołowa – „Zaćmienie Słońca i Księżyca” i „Ideał osobowy kobiety na modelu świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki”
  • gra lingwistyczna – „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach” oraz „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”
  • zabawa biznesowa – „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000” i „Charakterystyka subkultur młodzieżowych”
  • gra językowa : „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008” i „Kultura masowa i środki jej przekazu ”
  • gra decyzyjna : „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005” i „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny”