Ćwiczenia z zarządzania – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne akceptujemy następujące tezy do egzaminu:

  • symulacja biznesowa – „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku” i „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego”
  • gra strategiczna : „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?” i „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny”
  • gra lingwistyczna : „Między kulturą elitarną a kulturą masową. Interpretacje wspołczesności” oraz Historyczne Gry Negocjacyjne i „Miejsce Polski w procesach globalizacyjnych”
  • gra decyzyjna : „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie pierwszych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” i „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • gra decyzyjna – „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej” i „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • gra językowa : „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” oraz „Komunikacyjna symboliczna wśród polskich środowisk gejowskich w Londynie po 2004 roku”
  • gra menedżerska – „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury” oraz „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka”
  • symulacja biznesowa – „Promocja miasta Gniezno przez sport” oraz „Konteksty i teksty małych form Maupassanta”
  • symulacja komunikacyjna : „Detekcja powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego” i „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii”