Dotacje na treningi HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Opolski Program Społeczny” do drugiego etapu dostały się tu wymienione granty:

 • wypracowanie elektronicznej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie nowego modelu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – szkolenia biznesowe
 • Biznesowe Kursy Motywacyjne – treningi zamkniete
 • wypracowanie platformy zdalnej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących nowoczesne plany – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie portalu umożliwiającego bezobsługowe świadczenie usługi w postaci e-reklamy – warsztaty miekkie
 • wypracowanie powszechnie dostępnej biblioteki internetowej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie serwisu wycenterpl jako kompleksowa weryfikacja rynku nieruchomości – treningi menedżerskie
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i uruchomienie na rynek produktu Open Connect – treningi z konfliktów
 • wzmocnienie przychodów z tytułu importu w firmie 4Impression Agnieszka Dziurzańska – szkolenia handlowe
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – szkolenia ze stresu
 • B2B szansą na unowocześnienie Przedsiębiorstwa Handlowego „GALICJA” MTM ŚCIANEK SPÓŁKA JAWNA – szkolenia negocjacyjne
 • badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego – szkolenia negocjacyjne
 • BITeopl “serwis kojarzący zarejestrowanych Użytkowników w celu wymiany handlowej plików interaktywnych pomiędzy nimi – szkolenia sprzedażowe
 • Centrum Innowacji ATM – warsztaty z zarządzania projektem
 • nowoczesnych urządzeń mobilnych wykorzystujących wspracie hardwareowe – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej procedury produkcji wkładów do zmywarek – szkolenia handlowe
 • e-KalendarzWizyt – innowacyjny system rejestracji pacjentów – szkolenia z kreatywności