Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a potem taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można zainicjować skuteczne działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.