Scenki z zarządzania – materiały do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe zaleca się następujące tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna – „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” oraz „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”
  • gra biznesowa – „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci” oraz „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych”
  • zabawa słownikowa : „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń” i Zarządcze Symulacje Menedżerskie i „Bioklimat Suwałk”
  • gra słownikowa – „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na danych źródłowych z stroju Polek po 1989 roku” oraz „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • symulacja decyzyjna : „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” oraz „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • symulacja biznesowa – „Ludowe nazwy roślin” oraz „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • gra komunikacyjna : „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach” i „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • symulacja strategiczna : „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” i „Obserwacja metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie”
  • gra strategiczna : „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku” oraz „Wzniosłość i obscena w powieści Emily Brönte „Wichrowe Wzgórza””