Gry edukacyjne – tezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe polecamy prezentowane na niniejszej liście publikacje do superwizji końcowej:

  • gra lingwistyczna : „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko”” i „Techniczne możliwości wędrówek śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce. Wielkopolska południowa”
  • zabawa słownikowa : „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich” oraz „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii”
  • symulacja językowa : „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej” i Licencjonowane Symulacje Menedżerskie oraz „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • symulacja językowa – „Rozumienie pojęcia terroryzm” oraz „Postacie literackie w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • symulacja językowa – „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych” i „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych”
  • symulacja językowa – „Wpływ internetu na media tradycyjne” i „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi”
  • gra edukacyjna : „Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej przyczyny i impliezcje społeczne” i „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej”
  • zabawa językowa – „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo” oraz „Kreowanie ideału urody współczesnej Polki. Moda, makijaż, medycyna estetyczna, Adobe Photoshg”
  • symulacja komunikacyjna : „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu” oraz „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe”