Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Wykładowców Wewnętrznych:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a potem przygotowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.

Podstawowym elementem pracy powinien stać się blog seminaryjny dwudniowe kursy menedżerskie

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Rozmowy z pracownikami – budowanie autorytetu, wywieranie wpływu i tworzenie dobrego miejsca pracy
 • Badania marketingowe szkolenia zamknięte
 • Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań
 • Budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym i mediami


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO” W ŻORACH
 • STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SIECHNICACH
 • LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI MOSZNA
 • STOWARZYSZENIE DZIECKO – RODZINA – ŚWIAT
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KOŁOBRZEGU
 • CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU
 • STOWARZYSZENIE „PULS ŻYCIA”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA „STRZAŁ W 10”
 • STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM „MEMORAMUS”
 • FUNDACJA PROMOCJI ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „BONA FIDES”
 • FUNDACJA „STO POCIECH”
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • FUNDACJA WSPIERANIA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ – IUVENIS
 • FUNDACJA „SPOKOJNA JESIEŃ”