Gry integracyjne – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Andragogika i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • symulacja słownikowa : „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski” i „Analiza przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych”
  • zabawa menedżerska – „System wartości w utworach Hip-Hopowych” i Inżynierskie Gry W Coachingu i „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • zabawa biznesowa – „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii”
  • gra lingwistyczna – „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej” oraz „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk”
  • gra zespołowa : „Kurdowie w Turcji w XX i XXI wieku” i „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • zabawa strategiczna : „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku” oraz „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • gra edukacyjna – „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya”” i „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza”
  • zabawa menedżerska : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” oraz „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii”