Gry komunikacyjne – zalecenia do egzaminu


Ogłaszamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa decyzyjna – „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej” oraz „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • symulacja lingwistyczna : „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” i „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • symulacja komunikacyjna – „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku” i Symulacje Biznesowe i „Walory krajoznawcze Białowieży”
  • symulacja słownikowa – „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym” oraz „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie”
  • gra lingwistyczna : „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów” oraz „Promocja miasta Gniezno przez sport”
  • gra kreatywna : „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz „Tabu krwi”
  • symulacja językowa – „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” i „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych”
  • gra menedżerska : „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość” oraz „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
  • zabawa zespołowa – „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu” oraz „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”