Dotacje na szkolenia HR


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Zachodniopomorski Program Społeczny” do kolejnego etapu dostały się poniższe programy:

 • zbudowanie elektronicznego serwisu zarządzania planami – projektino – warsztaty pracownicze
 • wypracowanie komplementarnego zdalnego serwisu rodzinnego opartego o nowoczesne e-usługi – szkolenia zamkniete
 • Certyfikowane Szkolenia Z Asertywnej Komunikacji – szkolenia HR
 • zbudowanie osystemowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do procesu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – szkolenia zamkniete
 • stworzenie usługowego modelu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – szkolenia z zarządzania projektem
 • PKWiU 316211 – szkolenia pracownicze
 • wzmocnienie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – szkolenia sprzedażowe
 • „Internet szansą wszechstronnego dynamizacji mieszkańców Gminy Błonie” – warsztaty biznesowe
 • B2B Hurtownia Książek Super 7-wymiana informacji i zasobów z odbiorcami – treningi firmowe
 • zdiagnozowanie i implementacja systemu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – szkolenia z asertywności
 • Biuro rachunkowe on-line – szkolenia z przywództwa
 • Budowa rozwiązania e-TAP integrującego dane niezbędne do analizy sprzedaży na poziomie przedstawicielskim i udostępnienie go w formie e-usługi – warsztaty z zarządzania czasem
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – szkolenia HR
 • ECRITPL innowacyjny portal prawny zawierający automatyczny program sporządzania pozwów i umów oraz pakiety wiedzy prawnej – szkolenia HR
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do importu” – warsztaty sprzedażowe