Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr FPS/21 6 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Program debata podczas panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Wykłady w Karpaczu
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: Suski oraz zwoleński

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. w likwidacji, Specjalistyczna Firma Ortopedyczna „Orto-Pes”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIST” Spółka Cywilna , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ” KRAWARKON” Sp. z o.o. , Bizlink Magdalena Skurowska, Computer Plus Kraków S.A., JT Info Jacek Tobolski, OncoGenetix Sp. z o.o. , Source Automation Sp. z o.o., „ARTYK” , Firma Transportowo Handlowo Usługowa PANMAR Sz.Czekański, W.Szmyd Spółka Jawna, Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.