Informacja – zadania końcowe – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – egzamin – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów HR:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym elementem pracy jest moduł podstawowe wykłady psychologiczne

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Jak nie dać się zmanipulować klientowi?
 • Harmonogramowanie i zarządzanie czasem w projektach
 • Abc coachingu zasady i narzędzia coachingu
 • Komunikacja interpersonalna


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „TEMPO” KĘTY
 • „POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO – ODDZIAŁ
 • STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ IM. ŚWIĘTEGO JÓZEFA, SEBASTIANA PELCZARA BISKUPA
 • TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „BRATEK”
 • FUNDACJA „PEWNA POMOC”
 • FUNDACJA SZPITALA KOLNEŃSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 • FUNDACJA POKAŻ JĘZYK
 • „FUNDACJA ZDROWA WIEŚ”
 • POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW, ODDZIAŁ TERENOWY NR 11 W OPOLU
 • KROK PO KROKU – FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ARCHEOLOGII „EXPLORATOR”
 • STOWARZYSZENIE SPORTU SZKOLNEGO „JUVENIA”