Symulacje integracyjne – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne zalecamy następujące opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja edukacyjna : „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU” i „Przemoc w filmie”
  • gra biznesowa : „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • gra komunikacyjna – „Żydzi w kulturze polskiej” i Gry Stosowane Dla Kierowników Projektów oraz „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu”
  • gra edukacyjna – „Nowy Jork w obiektywie” oraz „Tro Breizh – szlakiem siedmiu świętych”
  • gra decyzyjna – „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego” oraz „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku”
  • gra lingwistyczna – „Zróżnicowanie bazy hotelowej w Zakopanem” i „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • gra biznesowa : „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ” i „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • zabawa menedżerska – „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990”
  • symulacja językowa – „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” i „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”