Dotacje na treningi biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Społeczny” do finalnego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście granty:

 • wypracowanie zdalnego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach procesowych – warsztaty handlowe
 • wypracowanie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-rejestrów – szkolenia z delegowania
 • Firmowe Wykłady Dla Trenerów Na Śląsku – warsztaty z zarządzania czasem
 • wypracowanie platformy AdLeci – nowoczesnej metody łączenia reklamy behawioralnej z systemem benefitów dla użytkowników Internetu – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego – warsztaty handlowe
 • wypracowanie serwisu eksperckiego z oprogramowaniem analitycznym dla finansistów – treningi pracownicze
 • zbudowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijprojektistepl – szkolenia z delegowania
 • nowoczesne metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach – warsztaty firmowe
 • wzmocnienie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – treningi z przywództwa
 • ARCH-ipelag – struktura do zarządzania procesami architektoniczno-budowlanymi – treningi z asertywności
 • optymalizacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – treningi z zarządzania projektem
 • Bakteriocyny – nowoczesne suplementy diet dla drobiu – treningi handlowe
 • Budowa modernizacyjnej linii produkcyjno-technologicznej do produkcji produktów z tworzyw sztucznych z odpadów z tworzyw sztucznych (folia poagralna) – treningi z asertywności
 • Centrum Badań i dynamizacji Produktów Bankowych w ramach struktury BHW – treningi z zarządzania projektem
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – szkolenia miekkie
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – szkolenia z zarządzania czasem
 • eHarmonogram – stworzenie nowoczesnego serwisu cyfrowego świadczącego e-usługi w zakresie planowania i harmonogramowania inwestycji – treningi z konfliktów