Scenki strategiczne – tematy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne rekomenduje się tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • symulacja kreatywna – „Marketing polityczny w XXI wieku” i „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • gra komunikacyjna – „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” i „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • zabawa biznesowa – „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej” oraz Produkcyjne Symulacje Szkoleniowe i „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego”
  • zabawa zespołowa : „Globalizacja współczesnego świata” i „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • gra zespołowa – „Perswazje w listach świętego Augustyna” i „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna – „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość” i „Reklama i public relations na przykładzie działalności sieci Hoteli Pietrak”
  • zabawa edukacyjna : „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej” oraz „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Kontrola porównawcza”
  • zabawa językowa : „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol” oraz „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na danych źródłowych z obserwowanych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).”
  • zabawa kreatywna – „Obraz bogini w mitologii greckiej” oraz „Człowiek wobec śmierci. Kontrola kulturowa na modelu ocenianych religii świata”