Opinie – firmy szkoleniowe z kreatywności – Training Institute

Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w programie subwencji Austraciego Grantu Badawczego:

  • D5/J/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Uruchomienie produkcji innowacyjnych złączek dla przemysłu elektroenergetycznego, SPÓŁDZIELNIA „BIELSIN”, . Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Akademia przygoda
  • BH6/O/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek nowej, innowacyjnej usługi polegającej na leczeniu różnego typu, powierzchownych i głębokich zmian naczyniowych, zmian skórnych związanych z wiekiem, zmian barwnikowych i barwnikowo – naczyniowych w oparciu o inwestycje w nowoczesne środki trwałe., DEPILAR STUDIO DEPILACJI LASEROWEJ KAROLINA CYREK, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje profesor Andrzej Batko .
  • A5/T/ŚLĄSKIE-, podniesienie konkurencyjnego przedsiębiorstwa poprzez macierzowe przeorganzowanie internetowej platformy i e-usług do automatyzacji procesów biznesowych w branży nieruchomości., ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Homo Creatore
  • D8/K/ŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł., Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • E5/M/PODKARPACKIE-, automatyczna reorganizacja technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin, Ekomax Sp z o.o., Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w agencji House of Skills
  • F3/K/LUBUSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów ciętych., METALSOLUTION , Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Batko. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Avenhansen
  • CA9/G/ŁÓDZKIE-, Zwiększenie konkurencyjności firmy przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i gastronomii., WEB PREMIUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Akademia przygoda
  • B0/N/PODLASKIE-, Utworzenie Virtual Fashion House Eva Minge drogą do zwiększenia konkurencyjności., EVA MINGE DESIGN SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Santorski. Zalecane szkolenia w instytucie Avenhansen