Opinie – trenerzy z zarządzania projektami – Ośrodek Doradztwa

Lista nagrodzonych projektów w programie dofinansowań Holenderskiego Grantu Innowacyjnego:

  • B9/P/MAŁOPOLSKIE-, wdrożenie do produkcji nowego wózka uniwersalnego dla dzieci, posiadającego innowacyjne rozwiązania techniczne i funkcjonalność dostosowaną do potrzeb dzieci i rodziców., BDG PRODUKCJA SA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje agencja szkoleniowa Homo Creatore .
  • 2/H/MAŁOPOLSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi wirtualnej rekrutacji przy pomocy zakupu urządzeń i oprogramowań do generowania i obróbki Virtual Reality (VR), Marcin Dąbrowski FOR YOU, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • D4/C/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym oraz umocnienie pozycji firmy na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu zintegrowanej linii technologicznej do produkcji serów typu włoskiego. , Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce ODiTK
  • 6/U/MAŁOPOLSKIE-, Innowacyjny, energooszczędny, inteligentny, ekologiczny dom Gamebo z innowacyjną, energooszczędną ścianą zewnętrzną o przenikaniu , W7/S/PODLASKIEm. skuteczne zaimplementowanie i komercjalizacja innowacji produktowej. , F.H.U.”ANNA” ANNA ZAJĄC, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Homo Creatore
  • 6/U/ŁÓDZKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SA, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji GFKM
  • D4/G/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez macierzowe przeorganzowanie i komercjalizację innowacji produktowej tj. kompozytowych elementów obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystywanej w specjalistycznych pracach geologiczno-inżynierskich, NOVUM-SERVIS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Skała. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie ODiTK
  • C0/R/KUJAWSKO POMORSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii filmowania na dużych obiektach , BALANCED BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Mindlab