Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Aktualności – egzamin – Kurs InstruktorskiZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym zadaniem musi koniecznie zostać program interpersonalne warsztaty z technik negocjacyjnych

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Biznesplan
 • Menadżer produkcji
 • System okresowych ocen pracowników
 • Szef doskonały – intensywny trening umiejętności menedżerskich


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „SZKOLNIAK”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚWIATŁO”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIENICY
 • FUNDACJA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. ZOFII W WARSZAWIE
 • FUNDACJA „PRZYJACIELE”
 • FUNDACJA „TRADYCJA OLIMPIJSKA”
 • FUNDACJA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ UNIEJOWA
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W PILE
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
 • STOWARZYSZENIE PRZY SP 172 „UCZEŃ” IM. JANINY JASZCZYŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH IM. O. DOMINIKA KIESCHA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – DORZECZE WISŁY”
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „DRZEWIARZ” JASIENICA