Scenki kreatywne – materiały do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja strategiczna : „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc” oraz „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne”
  • symulacja kreatywna – „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie ocenianych utworów literackich” oraz „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia”
  • gra lingwistyczna – „Dawnych Polaków podróże do Chin” i Gry Decyzyjne oraz „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • zabawa zespołowa : „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej” oraz „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych”
  • gra menedżerska : „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce” oraz „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie pism”
  • zabawa słownikowa – „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie dostępnych twórców romantycznych” i „Język Shreka”
  • gra biznesowa – „Ikony popkultury w kulturze masowej” oraz „Przemoc w filmie”
  • gra strategiczna : „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej” i „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • symulacja menedżerska : „Myślenie Zachodu i Wschodu na studium przypadku starożytnej Grecji i Chin” i „Wizualizacja informacji przestrzennej z fotografii laserowej”