Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr PBX/31 8 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Spójności

Program debata podczas warsztatu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krośnieński oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo – Uslugowa „OWI”, Lubelskie Zakłady Pzemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Polmos S.A. , PROXIAL Pomorze S.A., , Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , MIKROTEL Sp. z o.o. , BIURO RACHUNKOWE „PARTNER” s.c. Iwona Morawska, Paweł Maciak , Elhurt sp. z o.o., KLIMAWENT S.A., NETRIX GROUP , Prociv Investment Sp. z o.o., TIME , Elhurt sp. z o.o., Urbban Karolina Chrząstek, F.H.U. EKO-DOM Sylwia Gołębiewska

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.