Symulacje szkoleniowe – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na programie Andragogika i Gry Umiejętnościowe zalecamy poniższe tematy do zaliczenia:

  • zabawa komunikacyjna : „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” i „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny”
  • gra strategiczna – „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” i „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego”
  • gra decyzyjna – „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno” i Symulacje Biznesowe oraz „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • symulacja słownikowa – „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” oraz „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku”
  • zabawa kreatywna – „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych” oraz „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach”
  • zabawa komunikacyjna – „Pomoc społeczna w samorządzie terytorialnym na danych źródłowych z gminy” oraz „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””
  • gra lingwistyczna – „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej” i „Dramat życia obozowego w pierwszych utworach literackich”
  • zabawa edukacyjna : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”
  • zabawa komunikacyjna – „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich” i „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej”