Granty Europejskie na kursy zamknięte


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Strukturalny” do ostatecznego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • zbudowanie cyfrowej platformy szkoleń e-lernigowych z zakresu zarządzania, marketingu i BHP – szkolenia biznesowe
 • stworzenie internetowej usługi treningu umysłu i ekspansji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia firmowe
 • Zamknięte Szkolenia Z Wywierania Wpływu W Łodzi – szkolenia z delegowania
 • stworzenie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji zasobów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – szkolenia miekkie
 • stworzenie portalu społecznościowo-turniejowego dla graczy GameBurgnet – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu cyfrowego prezentującego promocje w sklepach cyfrowych i stacjonarnych – warsztaty handlowe
 • wypracowanie wielojęzykowego portalu zdalnego wspomagającego zarządzanie firm oferujących przewóz osób oraz ułatwiającego ich komunikację z pasażerami – szkolenia biznesowe
 • wzrost potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z oo – szkolenia miekkie
 • zoptymalizowanie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia HR
 • „Koncepcja programowo – przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” – szkolenia menedżerskie
 • standaryzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z przywództwa
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i implementacja otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – warsztaty zamkniete
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz utworzeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – szkolenia biznesowe
 • – treningi zamkniete
 • Dostęp do Internetu szansą na wzmocnienie strategii działania dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – szkolenia HR
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I Osi Priorytetowej PO IG w 2010 r – szkolenia interpersonalne
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych – treningi interpersonalne