Powiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – weryfikacja – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów Zarządzania:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Pierwszym projektem będzie moduł moderowane szkolenia dla działów obsługi klienta

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • zostań skutecznym sprzedawcą
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • wzmacnianie samodzielności pracowników
 • Profesjonalna i przyjazna obsługa klienta


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA „ODRODZENIE”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE „NADZIEJA”
 • KATOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „DWÓJKA”
 • STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL
 • ROTARY KLUB KRAKÓW WYSPIAŃSKI
 • FUNDACJA AZYLU KOCI ŚWIAT
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W RZESZOWIE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE
 • STOWARZYSZENIE – AKTYWNI LOKALNIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROPSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY „PRO FAMILIA”
 • FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
 • ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • „STOWARZYSZENIE OCHRONY KRAJOBRAZU I ARCHITEKTURY SUDECKIEJ”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DWÓJKA”