Eventy Team Building – Opolski Kurs


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów tu i teraz dziękują w imieniu Rady Wyonawczej za czas poświęcony na życzliwa rekomendację – podpisano: Mariusz Gołębiewski, Eryk Olekszyk, August Skubiszyński i Cezar Terlecki

 • Co czytano w gettach
 • Styczniowy Warsztat Trenerów Korporacyjnych Spotkania Team Building outdoor
 • Konferencja Dydaktyczno-technologiczna Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT
 • Konsumpcja internetu – VI Konferencja Młodych Naukowców (z cyklu możliwości i zagrożenia nowych mediów)
 • ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego
 • IX Konferencja Laboratoryjno-inżynierska Kształtowanie konstrukcji. Konstrukcje cienkościenne
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Kół Naukowych, doktorantów jak również Studentów „Problem wykluczenia społecznego – stare jak również nietypowe wyzwania”
 • XV Konferencja docentów a także Młodych Uczonych – „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie a także geologii”.
 • Funkcjonowanie jak również doskonalenie systemów zarządzania
 • Śląska Jesień Elektroradiologiczna
 • Kariery kryminalne nieletnich sprawców czynów zabronionych
 • Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
 • XLII MIĘDZYNARODOWEGO Spotkanie team building KÓŁ NAUKOWYCH „Koła Roczne szkołą twórczego działania”
 • IV Szkolenie menedżerskie team building pt. „Ekonomiczne problemy rozwoju leśnictwa w Słowenii ”