Koresnpondencyjne warsztaty z biznesu

 • Finansujpl
 • Flightspace – innowacyjny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze – szkolenia z delegowania
 • nowoczesne procesy wspomagania technicznego zrównoważonego dynamizacji gospodarki – warsztaty z zarządzania projektem i wirtualne szkolenia z kreatywności
 • Integracja procesów typu B2B HTI Sp z oo oraz wybranych partnerów biznesowych – warsztaty handlowe
 • Szkolenia Z Negocjacji – treningi z przywództwa i wyjazdowe szkolenia biznesowe
 • Internet TV – zaawansowana e-usługa do produkcji i upowszechniania projektów telewizyjnych oraz filmów własnej reżyserii
 • mobilna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – warsztaty sprzedażowe
 • Kompleksowa platforma usługowa dla właścicieli psów oraz podmiotów świadczących dla nich usługi – warsztaty z konfliktów
 • Koncepcja systemowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • MobiAR – nowoczesne narzędzie wspomagające tworzenie programów Mobilnych w Rzeczywistości Rozszerzonej – szkolenia ze stresu
 • Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty handlowe
 • Nowoczesny e-przewodnik po zagadnieniach prawnych dot obywatelstwa polskiego dla Polaków i obcokrajowców – warsztaty z zarządzania czasem
 • Ochrona własności intelektualnej firmy Wołoszyn – szkolenia z zarządzania projektem
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron elektronicznych
 • Paszport do importu szansą dla ekspansji firmy Erontrans na rynku międzynarodowym – warsztaty z zarządzania czasem
 • Portal społecznościowy o tematyce bezpieczeństwa – szansa pomocy osobom poszkodowanym – warsztaty menedżerskie
 • Pozyskiwanie rejestrów o społecznościach sieciowych oraz prowadzenie marketingu wirusowego poprzez zbudowanie serwisu społeczności elektronicznej
 • Prace rozwojowe prowadzące do uruchomienia geomembrany strukturyzowanej oraz folii wielowarstwowych – warsztaty z obslugi klienta
 • Promo-Plan – usługa wsparcia planowania i realizacji promocji w oparciu o spójne bazy słownikowe – szkolenia z obslugi klienta
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez Plan rozwoju importu
 • skok technologiczny eksportu Spółki „e-MOTO” kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa – warsztaty z zarządzania czasem
 • unowocześnienie działalnosci eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia HR
 • unowocześnienie firmy „FU – WI” Sp z oo poprzez import wytwarzanych produktów i implementacja PRE
 • wzmocnienie strategii działania firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – treningi z przywództwa
 • unowocześnienie cyfrowego rynku usług turystycznych poprzez wdrożenie elektronicznego Portalu z Mechanizmem automatycznego Doboru Spersonalizowanej Oferty Turystycznej Mia Bassa Slesia
 • Stacjonarny Inteligentny model Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – szkolenia z asertywności
 • Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych
 • Udział w targach Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30112010 – treningi z kreatywności
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy partnerami poprzez uruchomienie platformy B2B – szkolenia negocjacyjne
 • Wdrażanie nowoczesnego modelu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA
 • WeConnectpl – cyfrowa koncepcja nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP – szkolenia biznesowe
 • wsparcie na zbudowanie harmonogramu intensyfikacji działalności importowej firmy OZZ Robert Lubański – warsztaty firmowe
 • wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażających poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, a także finansowanie szkoleń pracowników Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z asertywności
 • Zasystemowanie i implementacja nowego wzoru użytkowego, nowych wzorów przemysłowych oraz linii wzorniczej w firmie WIMED Oznakowania Dróg sp z oo – szkolenia sprzedażowe
 • pozyskanie i wypracowanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usługi aukcje odwrotne i e-usługi zamówienia zbiorowe
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia ze stresu
 • Zarządzanie bieżącą działalnością mikroprzedsiębiorstwa udostępniane w formie e-usługi – treningi menedżerskie}