Scenki strategiczne – grupa dr hab. Kowalczyk


Ćwiczenia szkoleniowe – lista na szkolenia:

 • Ćwiczenia Biznesowe andragogiczne
 • Architektura polska XVII wieku
 • Gry z zarządzania , dr hab. D. Borszcz
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska bieżąca Działań menedżerskich i finansowych 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie zarządzania Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Herosi spod znaku tryzuba
 • Symulacje menedżerskie , mgr E. Bruckman
 • Narciarstwo zjazdowe. Zjazd – skręt – rytm
 • Ocena biznesowa skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Praga w sercu Europy
 • Rozwój i struktura organizacyjna turystyki w Polsce
 • Wędrowki Sącza
 • Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży 2014
 • Jurajska Gimnazjalna Liga Badmintona
 • Źródło twojej siły – Prentice Mulford (661)
 • Księżniczka – Zofia Urbanowska (1019)
 • Lot orłów – Jack Higgins (1942)
 • Moulin Rouge – Pierre La Mure (2174)
 • Sherlock Holmes skąpromitowany – Ewa Białołędzka (2887)
 • Serenite – Jarosław Iwaszkiewicz (3750)
 • Stało się jutro (tom 21) – Gabriela Górska (4541)
 • Stangret Jaśnie Pani – Stanisława Fleszarowa-Muskat (4879)
 • Szalupa ratunkowa na płonącym morzu – Bruce Holland Rogers (5453)
 • Gwiazda imperium – Samuel R. Delany (6353)
 • Wirusy komputerowe – Architektura komputerów – Mariusz Ciepły, Krzysztof Składzień (7075)
 • Gry biznesowe , prof. dr hab. C. Czaja