Zwycieskie szkolenia z biznesu

 • Ewaluacja w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2008 roku
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Implementacja dedykowanego modelu wspomagającego obsługę klientów Equity Investments SA – szkolenia sprzedażowe
 • nowoczesne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku – szkolenia HR i zamknięte szkolenia z przywództwa
 • modernizacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego ekspansji – szkolenia z asertywności
 • Wykłady Dla Menedżerów HR – szkolenia firmowe i dodatkowo szkolenia zamkniete
 • Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
 • internetowa platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi pracownicze
 • Kompaktowa stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych – szkolenia z obslugi klienta
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • LAB-ALLCOM – zbudowanie inteligentnego portalu e-usług dla rynku laboratoryjnego – szkolenia miekkie
 • Motoriapl – zbudowanie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty menedżerskie
 • Nowy system informatyczny jako usprawnienie komunikacji przedsiębiorstwa ITD Sp z oo (z Wejherowa) z Partnerami – szkolenia z konfliktów
 • Ochrona własności intelektualnej na obszarze UE nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych przy rehabilitacji osób niepełnosprawnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • Plan promocji importu innowacyjnych usług NOVO SoftNet sp z oo – warsztaty pracownicze
 • Podwyższenie konkurencyjności importu firmy poprzez rozwój importu – treningi z asertywności
 • Pozyskanie przez EKOBOX Sp z oo specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym modelie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Produkcja elementów kkontrolacyjnych betonowych i żelbetowych na bazie betonu modyfikowanego polimerami – szkolenia z konfliktów
 • Przeprowadzenie nowej emisji akcji szansą na pozyskanie kapitału na rozwój produkcji w ATON-HT – treningi z delegowania
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez Plan rozwoju importu
 • wzmocnienie strategii działania importu firmy Carsten – szkolenia handlowe
 • wzmocnienie strategii działania importu w Eurovita Sp z oo
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia handlowe
 • rozwój firmy SCORPION poprzez eksport
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – szkolenia z przywództwa
 • skok technologiczny infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, bioprocedury i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego
 • SMS – informatyczny model Monitoringu rozproszonej geograficznie Sprzedaży detalicznej – szkolenia z przywództwa
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • Text2audio – proces przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym – szkolenia zamkniete
 • Uruchomienie portalu driftujmypl świadczącego e-usługę dostępu do wiedzy sportowej doświadczonych zawodników – warsztaty z asertywności
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • Wdrozenie produkcji innowacyjnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki laserowej – szkolenia z przywództwa
 • Wirtualny Duży Format – szkolenia firmowe
 • Wyposażenie Instytucji Posredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w 2009 roku
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – treningi zamkniete
 • Wytworzenie i implementacja e-Usługi proces teleinformatyczny do samodzielnej oceny Klasy Energetycznej Budynku lub Lokalu – warsztaty z konfliktów
 • Zaplanowanie zzaudytowanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • zakup i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia firmowe
 • nabycie zewnętrznych usług doradczych mających na celu wypracowanie planu intensyfikacji eksportu dla firmy ETD Sp z oo – treningi firmowe}