Ćwiczenia biznesowe – kierunek prof. Spyra


Ćwiczenia komunikacyjne – lista na warsztaty:

 • Finanse HR
 • weryfikacja efektów realizacji projektów szkoleniowych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Gry szkoleniowe , doc. F. Adamski
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska ex-ante Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 I etap
 • Jan Tyssowski i rewolucja 1846 w Krakowie
 • Gry z zarządzania , dr E. Bramowski
 • Mini rozmówki portugalskie
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena biznesowa wpływu wspartych w RPO WL instrumentów inżynierii finansowej na dostępność źródeł finansowania inwestycji dla przedsiębiorców
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów, część 1
 • Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
 • Wielcy Polacy
 • Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Zamki i pałace Śląska”
 • Anatomia – tom I – doc. dr hab. JaniNa Sokołowska-pituch (204)
 • Papierowe pieniądze – Ken Follett (1078)
 • Panny i wdowy (tom V – Zdrada) – Maria Nurowska (2016)
 • Bractwo nocy i mgły – David Morrell (2111)
 • Otello – William Shakespeare (3207)
 • Nowolipie – Józef Hen (3780)
 • Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – Ignacy Krasicki (4270)
 • Mów mu: Panie – Gordon Dickson (4832)
 • Pluszaki na Venonie – Lech Zaciura (5814)
 • Labirynt cieni – Jonathan Wylde (6478)
 • Wiersze wybrane – Do roku 1939 – Leopold Staff (6597)
 • Gry menedżerskie , dr F. Chachulski