Szkolenia integracyjne – Tatrzański Panel


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Honorowej za kilka chwil dedykowanych na pomoc – podpisano: Dawid Lipiński, Romuald Jamiński, Dobromir Olszowski i Wiliam Ziemiński

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zimowy Warsztat Dyrektorów branży telekomunikacyjnej Wyjazdy Integracyjne i Team Building
 • Społeczne działanie prawa
 • Społeczeństwo.NET. Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych
 • IX Letnia Szkoła Technologii Farmaceutycznej
 • Polski system finansowy na rzecz obronności. Finansowanie państwa w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny.
 • Szkolenie Symulacyjne team building „Rodzina – dar, zadanie jak również nadzieja ludzkości”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building „Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego”
 • Konferencja Tomistyczna dedykowana Prof. Mieczysławowi Gogaczowi w 89 rocznicę urodzin
 • XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Nefrokardiologia”
 • PANorama 2014 POZnań
 • II Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building z wieloetapowego programu Horyzonty pedagogiczne – Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. szanse współczesności
 • Agrobiznes a także obszary wiejskie w Grecji a także na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych