Tegoroczne szkolenia HR

 • E-usługi szansą rozwoju Firmy EDU LOGISTIC
 • Foresight priorytetowych, innowacyjnych procedury na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • Geokompozyty sorbujące wodę – nowoczesne technologie wspomagające wegetację roślin – warsztaty firmowe
 • Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów – szkolenia z przywództwa i współfinansowane szkolenia pracownicze
 • iNORD – projekt analizy i predykcji informacji o ruchu drogowym – szkolenia handlowe
 • Szkolenia Z Zarządzania Projektami Na Warmii – treningi HR i coachungowe szkolenia z przywództwa
 • Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych
 • cyfrowa platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia z zarządzania czasem
 • cyfrowe PRZEWODNIKI GPS NA URZĄDZENIA MOBILNE – warsztaty biznesowe
 • Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • MLMArena- zbudowanie portalu społecznościowego dla branży Multi Level Marketing z narzędziami e-usługowymi wspomagającymi działalność biznesową – treningi z komunikacji
 • Niezależny portal umożliwiający dokonywanie właściwych wyborów – PracujaDlaCiebiepl
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi menedżerskie
 • Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych – warsztaty sprzedażowe
 • Odnalezienie inwestora strategicznego w celu stworzenia i realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Freemail – szkolenia sprzedażowe
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • plID – Polska ID karta – szkolenia HR
 • Pogłębienie partnerstwa oraz przyrost konkurencyjności kooperujących podmiotów poprzez uruchomienie – szkolenia miekkie
 • poznajomoscipl – cyfrowa koncepcja marketingu afiliacyjnego generacji Web30
 • Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych – szkolenia biznesowe
 • ’Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Legnickie Pole” – treningi z asertywności
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM
 • Rozproszony program raportowania i analizowania kosztów pracy budów zintegrowany z modelem zarządzania przedsiębiorstwem – szkolenia miekkie
 • skok technologiczny importu szansą na pozyskanie nowych rynków zbytu
 • skok technologiczny działalności eksportowej poprzez przygotowanie harmonogramu dynamizacji importu – szkolenia interpersonalne
 • unowocześnienie działalności firmy IZOPANEL w zakresie wzornictwa użytkowego i przemysłowego
 • wzmocnienie strategii działania firmy SEKWENCJA poprzez opracowanie koncepcji eksportu usług w zakresie IFS/Applications – treningi z konfliktów
 • wzmocnienie strategii działania serwisu coigdziepl w oparciu o nowoczesne e-usługi bazodanowe
 • mobilnych (e-reading) – szkolenia negocjacyjne
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej – szkolenia ze stresu
 • Uruchomienie modernizacyjnej linii technologicznej do produkcji ogniw kwasowo-ołowiowych – treningi z delegowania
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego zastosowania nowego nanoproduktu w działaniach wzmacniających zdrowie ludzi i zwierząt
 • Wdroenie planu ekspansji eksportu w przedsiebiorstwie HSG MISTRAL – treningi z obslugi klienta
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów przygotowania koncepcji intensyfikacji importu dla firmy SONEL SA realizowanego w systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działanie 61 Paszport do importu – szkolenia pracownicze
 • Wybudowanie innowacyjnej instalacji ekologicznej mineralizacji odpadów organicznych-pozyskanie energii z OZE
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – warsztaty handlowe
 • Zasystemowanie i implementacja do produkcji pasteryzatora taśmowego dla przemysłu spożywczego PKWiU 295316-70 – warsztaty zamkniete
 • nabycie i uruchomienie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy szybki rozwój firmy Melle
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z przywództwa
 • umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu we wschodniej Wielkopolsce – warsztaty firmowe}