Gry menedżerskie – rocznik dr hab. Arciszewski


Scenki komunikacyjne – baza wiedzy na warsztaty:

 • Zabawy Na Szkolenia
 • …Zlikwidować na miejscu!
 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. B. Bukrym
 • Badanie zarządzania przedsiębiorstw korzystających z dofinansowywanych usług szkoleniowych (Poddziałanie 2.1.1 PO KL)
 • Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach
 • Symulacje z zarządzania , dr hab. D. Cyl
 • Miejsca masowych egzekucji w Krakowie 1939-41: Obozy przejściowe dla robotników przymusowych …
 • Ocena biznesowa stanu realizacji wybranych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kontekście przeglądu Programu w 2011 roku
 • Pieniny, Szczawnica – Czorsztyn
 • Śpiewnik „Tam na Łemkowyni…”
 • Tatry Wysokie. Przewodnik szkoleniowy taternicki, tom XXIII
 • Powiatowe zawody piłki nożnej dziewcząt
 • Podstawy informatyki – *.* (83)
 • Szpital – Fefik (660)
 • Minuta mądrości – Anthony de Mello (773)
 • Kameleon – Ardath Mayhar (1401)
 • Lekka żałoba – Catherine Aird (2049)
 • Prywatny detektyw Garrett (tom 2 – Gorzkie, złote serca) – Gleen Cook (3217)
 • Mały wojak i antropofagi – Dariusz W. Bobiński (3475)
 • Rzecz w świetle księżyca – Arthur Jermyn (4375)
 • Smok w herbie – Halina Auderska (4675)
 • Kapitanowi – Taras Szewczenko (5980)
 • Trans – Gombrowicz (Część 1) – Andrzej Piskulak (6437)
 • Siwobrody – Brian W. Aldiss (7341)
 • Symulacje strategiczne , mgr C. Bukowski