Czemu coaching nie jest lekiem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching jest ostatnio bardzo modnym wśród wielu osób stwierdzeniem. W największym skrócie będzie to wsparcie innych ludzi w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i wspinali się na kolejne poziomy możliwości i umiejętności. Coaching nierozerwalnie jest związany z osobą trenera, którego rolą będzie pomaganie takiej osobie w próbie osiągnięcia określonych celów.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu wyrosło wiele mitów, wynikające z różnych powodów. Niektóre osoby widzą w coachingu lek na wszystkie kłopoty w życiu osobistym i zawodowym, inni z kolei ulegają modzie, nie do końca dokładnie wiedząc, na czym polega coaching. W efekcie będzie to wszystko prowadziło do niekoniecznie realnych oczekiwań, a w efekcie bolesnych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi nastawienie, że skoro ma się już coacha, to doprowadzi on do oczekiwanej zmiany bez jakiegokolwiek wysiłku jeśli chodzi o zaangażowanie podopiecznego. A w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach to jest osoba, która pokaże kierunek i motywuje do tego, żeby działać, ale całą pracę i tak musi wykonać konkretna osoba.

Następnym z problemów jest przekonanie, że sama obecność coacha, jego doświadczenie i osobowość dadzą bardzo szybko oczekiwane rezultaty, w wielu przypadkach stwierdzenie tego typu będzie się słyszało od przełożonych czy kolegów. A przeważnie po kilku sesjach okazuje się, że wszelkie zmiany wymagają mimo wszystko dużej determinacji i własnej pracy, i szybko pojawia się rozczarowanie oraz zniechęcenie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching będzie posiadał same ujemne strony i nie zdaje egzaminu, ponieważ tak czy inaczej jest to metoda cechująca się dużą efektywnością i skutecznością. Będzie jednak wymagać należytego podejścia w zasadzie od początku, problemy bowiem często biorą się z zupełnego niezrozumienia tego, na czym oparta jest praca z coachem.

Jeśli ktoś decyduje się świadomie na jakieś większe zmiany w życiu, które prowadzi i ma motywację, żeby to zrobić, to obecność coacha na pewno mu w tym pomoże. Po pierwsze może on pokazać ścieżkę, którą należy podążać, aby zaplanowane zmiany faktycznie poszły w dobrą stronę.