Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr MRD/82 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Gry Negocjacyjne
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zduńskowolski oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Foshan Nanhai Jinsha Shang”an Huashe Hardware Factory, Huta Szkła Wyszków S.A., Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., Profemed, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „Organika-CAR” S.A., Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, e-SOLUTION PAWEŁ NADULNY, INEA S.A., Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych „Biofana” Sp. z o.o., SANTE A. Kowalski Spółka Jawna, ZAGOZDA , FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.