Symulacje edukacyjne – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na studiach Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy poniższe problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa : „Stereotypy niemiecko-polskie” oraz „Prezentacja multimedialna w komunikowaniu społecznym”
  • zabawa słownikowa : „Spaghetti – western jako gatunek filmowy” oraz „Tabu krwi”
  • gra kreatywna – „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” oraz Gry i „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.”
  • symulacja językowa – „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie” oraz „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich”
  • zabawa menedżerska : „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • symulacja menedżerska – „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” i „Dziecko w Islamie. Synteza kulturowa”
  • zabawa słownikowa – „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy” i „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku”
  • gra biznesowa – „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ” i „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla”
  • zabawa strategiczna : „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania” i „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”