Dofinansowanie na warsztaty zamknięte


Klienci ze współpracujących z nami stale organizacji aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Pomorski Program Infrastrukturalny” na Wykłady Zarządzanie dotację dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w spółce Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „Dać szansę wszystkim – informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia.”
 • import KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI
 • innowacyjny model redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7
 • opracowanie harmonogramu rozwoju importu dla innowacyjnych produktów i usług firmy Alter S.A.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie i uruchomienie nowego oprojektowania – platformy do zarządzania usługami płynnościowymi, liquidity management platform LMP (PKWiU 72.22.12)
 • opracowanie i implementacja urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • sporządzenie koncepcji modernizacyjnej metodyki recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji systemów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • koncepcja B2B automatyzująca procesy biznesowe pomiędzy PPUH GOBOX S.J. a jego partnerami biznesowymi.
 • koncepcja intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • reorganizacja przedsiębiorstwa OPEGIEKA – wdrożenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS Centre
 • proces Comarch Finanse Mobilne
 • proces wraz z biblioteką modułów dla systemowej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • wdrożenie serwisu samorządowego wraz z usługą e-radny oraz katalogami firm i produktów o profilu samorządowym.
 • wdrożenie nowoczesnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania zasobów-Disaster Recovery
 • implementacja projektów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • implementacja zoptymalizowanego procesu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z systemami IT partnerów.
 • zbudowanie nowoczesnej, zdalnej, zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.
 • wypracowanie internetowego programu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • zbudowanie elektronicznego serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • zbudowanie mobilnego serwisu udostępniającego oprojektowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie załogi