Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe


Uczestnicy ze współpracujących z nami stale korporacji aplikowali o granty i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Infrastrukturalny” na cztery Warsztaty Z Zarządzania dofinansowanie nabywają poniższe projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Działu Utrzymania Ruchu w firmie Windykpol
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.
 • uruchomienie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS projektu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • eksport szansą na dynamiczny wzmocnienie strategii działania i wzmocnienie konkurencyjności Spółki Alad
 • innowacyjny proces biochemiczny-kontrolator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • nowoczesny zintegrowany proces wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS
 • sporządzenie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • opracowanie i wdrożenie procedury do półtechnologicznej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • sporządzenie i uruchomienie mobilnego modelu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • opracowanie i implementacja ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych modelów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • platforma B2B szansą na dalszy unowocześnienie i progres konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • koncepcja wzajemnej wymiany oferty oraz informacji przez portal www.na-mazurach.pl
 • reorganizacja Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • projekt CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • proces rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.
 • wdrożenie portalu udostępniającego cyberprzestrzenne areny rozgrywek dla graczy gier komputerowych.
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w Markomp
 • wdrożenie nowoczesnego serwisu cyfrowego do transmisji uroczystości LIVE
 • uruchomienie procesu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • uruchomienie zoptymalizowanego systemu Informatycznego – narzędzia do narzędziowej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.
 • zbudowanie innowacyjnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
 • stworzenie zdalnego systemu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • zbudowanie internetowego serwisu e-Logo-Edukacja opartego o modernizacyjne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka
 • zbudowanie zdalnego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie pracowników