Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie miesiące to naprawdę dobra sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla gospodarki, jaką będzie napędzał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna ilość osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo stosowania wielu najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.