Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można rozpocząć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje powiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.