Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr BDR/76 8 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Spójności

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Audyt stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: ząbkowicki oraz wysokomazowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MULTIMEDIALNA”, Lafarge Cement Polska S.A. , LPG House, Galeria Zdrowia OrtoTech, Stowarzyszenie Sympatyków TV SAT PEGAZ , NGM Sp. z o.o. , ATM S.A., Dot Mobile , Future Processing Sp. z o.o., Marek Jedrzejczyk Zarzadzanie, Powerbike , WATT Produkcja Systemów Solarnych Sebastian Paszek, D.A. Glass – Teodora Doros, Let”s Go , Marek Jankowski, Katarzyna Pisarek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „FASTOS”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.