Dofinansowanie na treningi biznesowe


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Wielkopolski Program Pomocowy” do eksperckiego etapu zaakceptowano następujące granty:

 • zbudowanie mobilnej platformy e-learningowo-rekrutacyjnej – szkolenia zamkniete
 • stworzenie kompleksowej platformy do zarządzania i tworzenia prywatnych i rodzinnych stron internetowych z rozbudowanymi funkcjonalnościami – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Z Przywództwa Sytuacyjnego – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie platformy mobilnej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących nowoczesne procesy – szkolenia firmowe
 • wypracowanie portalu zdalnego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – szkolenia HR
 • wypracowanie serwisu mobilnego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie wielopoziomowej zdalnej Platformy Płatności Partnerskich – treningi firmowe
 • progres innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację procesów informatycznych – szkolenia z konfliktów
 • zwiększenie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji zasobów pomiędzy Estelligence a klientami – treningi z konfliktów
 • Automatyczna platforma CRM oparta na aplikacji CRM modelowej z bazą rejestrów do celów marketingowych – szkolenia z komunikacji
 • certyfikacja współpracy poprzez wypracowanie platformy informatycznej do wymiany danych i dokumentów Prodach-Kontrahenci – treningi handlowe
 • zdiagnozowanie i implementacja modelu kweryfikacjacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – szkolenia firmowe
 • – szkolenia z asertywności
 • DealerKiller – unikatowy portal kupna/sprzedaży nowych samochodów – szkolenia menedżerskie
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – szkolenia interpersonalne
 • E-kalendarz zdalny model współdzielenia i subskrypcji elementów kalendarza (terminarza elektronicznego) dla telefonów komórkowych – szkolenia biznesowe