Gry inspiracyjne – wyróżnieni kursanci

Poniżej wymienionym osobom niniejszym składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przesyłamy opisane poniżej upominki) za zaangażowanie na wypełnienie naszej ankiety, który przeprowadzali nasi trenerzy Edward Milewski, Arkadiusz Łabno, Norbert Nowicki i Gerald Drewnowicz w czasie treningu Jurajskie Eventy Integracyjne

  • Seweryn Krajewski, Demograf, Ostróda, wygrywa bilet na warsztat zamknięty „ kreowanie pozytywnego wizerunku firmy/organizacji ” lub event motywacyjny oraz wydawnictwo „Instrumenty finansowe i ich zastosowania”
  • Benedykt Dziubiński, Stylista , Trzciel, otrzymuje kupon na kurs „PR, relacje z mediami i tworzenie wizerunku w organizacjach pozarządowych” lub warsztat z pracy zespołowej plus publikację „Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym”
  • Konrad Staszewski, Urbanista, Dąbrowa Biskupia, przesyłamy bezpłatny voucher na szkolenie „zarządzanie przez cele” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo publikację „Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne”
  • Erwin Bendkowski, Kasjer handlowy, Lisewo, przyznajemy rabat na panel moderowany „Fundreising i kształtowanie relacji ze sponsorami” lub wyjazd team building a także wydawnictwo „Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości”
  • Adam Meysztowicz, Prokurator, Damnica, zdobywa wejściówkę na program e-learning „zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem” lub szkolenie team building plus publikację „Terapia dzieci i młodzieży”
  • Edmund Romański, Choreograf, Padew Narodowa, zdobywa wejściówkę na trening „kurs radzenia sobie w trudnych rozmowach z klientami” lub spotkanie firmowe a dodatkowo publikację „Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej”
  • Gwidon Wielowieyski, Konserwator budynków, Wicko, przyznajemy rabat na program e-learning „ innowacyjna obsługa trudnego klienta” lub jedną z naszych gier integracyjnych plus publikację „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”