Scenki kreatywne – zalecenia do pracy magisterskiej


Informujemy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do zaliczenia:

  • symulacja edukacyjna – „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach” i „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej”
  • zabawa kreatywna – „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala” i „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na danych źródłowych z Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • gra biznesowa – „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i Symulacje Menedżerskie oraz „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • gra edukacyjna – „Postać wampira w literaturze wieku XIX” i „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • symulacja edukacyjna – „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ” i „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie obserwowanych tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego”
  • gra językowa : „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense” i „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”
  • gra językowa : „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej” i „Tyranie w Grecji”
  • zabawa lingwistyczna – „Rola internetu w komunikacji społecznej” i „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • zabawa zespołowa : „Studencka etykieta językowa” oraz „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”